Nov 19, 2013

hot tea in your hands


我不斷尋找.....

那一個能帶給我好喜歡

也帶給你好喜歡


白日夢樂園Nov 17, 2013

2013...behind CoCo
好長一段時日......
我用現實世界裡的忙亂
填補虛擬世界裡的空白
眼看著2013年即近尾聲
人生中難免的高低起伏
總算
讓我一點一點地
用指紋


撫平了