Apr 16, 2009

Rachel HuntFiber artist.......Rachel Hunt

碎片....撕裂....扯....碎...疊..疊....疊.....縫合.....捲了再縫..再捲....固定.......拆解....重組....剪碎....

....重疊變成歷史的軌跡

........組合變成記憶的拼貼

.....散置變成情緒的印痕

Rachel Hunt......年輕的27歲美國纖維藝術家..........

No comments: