Sep 29, 2012

雪片來雨絲走開
像玻璃棒的雨絲
扶著風
滑落河床
雨聲  溪流聲
呵成一氣
把蒼山憂鬱裝點

我不愛滄涼的雨
我思念輕盈飛轉的雪
我把雨絲幻想成了雪片

於是

山快樂了起來


No comments: